امام زمان (عج)

طلایه دار محبت چرا نمی آیی ؟

تو نور چشم مایی چرا نمی آیی؟

کجا روم که شود بر میان ما واسط؟

تو را به جان عمویت چرا نمی آیی؟

نگفته بود حدیثیکه وعده برپایی

عمل به وعده ی خود کن چرا نمی آیی؟

کدام کبر گناهم سبب شود دوری ؟

نظر به گریه ما کن چرا نمی آیی؟

من جواب بدون عقاب بگذار

قسم به موی سپیدم چرا نمی آیی؟

تمام طاقت من از نگاه تو جوشید

تمام طاقت زهرا چرا نمی آیی

زیارت حرم عشق آرزوی من است

قسم به عطر حریمش چرا نمی آیی؟

به انتقام هم شده عنایتی ارباب

به خون حنجر اصغر چرا نمی آیی؟

بگو جواب دل به خواب و بیداری

چرا نمی آیی ؟ جواب ده اگر نمی آیی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید